Ondrej Buzala

 Spolumajiteľ a konateľ obchodnej spoločnosti. V sociálnej oblasti pracuje od roku 1993, kedy začal projektovať a zakladať neštátne sociálne služby pre postihnuté deti a mládež a pre seniorov v okrese Levice. Od roku 2000 sa špecializuje na kvalitu v sociálnych službách, poradenstvo pre implementáciu systémov manažérstva kvality a na audit kvality v sociálnych službách. Je autorom cca 30 projektov v oblasti sociálnych služieb a spoluautorom niekoľkých publikácií.