Ste v dobrých rukách

 

 

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA

 

 • Vlastníčka a konateľka spoločnosti
 • Audítorka pre výkon externého auditu v systéme manažérstva kvality
 • Manažérka kvality
 • Garantka odborných metodík spoločnosti
 • Garantka implementácie modelu CAF a EFQM
 • Supervízorka
 • Lektorka

 

PhDr. Magdaléna Točíková

 

 • Manažérka kvality
 • Garantka dokumentačného systému pre opatrovanie
 • Supervízorka
 • Lektorka

 

Mgr. Dana Kosorínová

 

 • Manažérka kvality
 • Lektorka

 

Mgr. Jana Tomasovszka

 

 • Manažérka kvality
 • Odborná poradkyňa pre sociálno právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu

 

Ing. Dominika Chalupová

 

 • Asistentka a administrátorka