Ostatné aktivity

VZDELÁVACIE PROJEKTY ŠITÉ NA MIERU

 

 

 

Projekt na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne vedúcich a odborných zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Zmluvný partner: Nitriansky samosprávny kraj.

Obdobie: 04. apríl - 28. september 2012

 

Téma č. 1
Vzdelávanie a výcvik pre zamestnancov v priamom kontakte s agresívnym klientom a klientom s poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

 

Počet frekventantov: 414 pracovníkov ZSS

 

Téma č. 2
Inovatívne poskytovanie sociálnych služieb v súvislosti s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb v SR.

 

Počet frekventantov: 104 riaditeľov a riadiacich pracovníkov ZSS a Úradu NSK
 

 

Blokové vzdelávanie personálu v zásadách komunikácie s kolegami a pacientami v zavedenom systéme manažérstva kvality.

 

Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica.

 

 

ŠPECIÁLNE PRODUKTY NA MIERU

 

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb

 

1. Komunitný plán sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava - Rača na roky 2014 - 2016.

2. Komunitný plán sociálnych služieb obce Trnovec nad Váhom na roky 2015 - 2019.

3. Komunitný plán sociálnych služieb  mesta Skalica na roky 2016 - 2019.

4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nitrianske Pravno na roky 2016  - 2020.

5. Komunitný plán sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava - Rača na roky 2017 - 2019.

 

Komplexná inovácia procesného modelu, personálny audit a analýza rizík v procesoch s návrhom opatrení. (2016)

* Dom seniorov Lamač, Bratislava

 

Poskytovanie vysoko kvalitnej a adresnej supervízie.

 

Prostredníctvom našich kvalifikovaných supervízorov poskytujeme aj služby supervízie. Sú vykonávané veľmi adresne, profesionálne a so zárukou kvality. Ideálne najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí už využívajú naše služby v iných moduloch kvality. Naši supervízori sú zároveň poradcovia a manažéri kvality, takže sú schopní zlaďovať svoju supervíziu s požiadavkami organizácie aj zamestnancov a tým sa zabezpečuje synergický efekt.

 

V prípade záujmu poskytneme priame referencie.