Referencie 8

Kurzy manažéra kvality

 

Okrem sólového záujmu kurzistov, ktorí si kurzy Manažér kvality v sociálnych službách robili "na vlastnú päsť" ako investíciu do svojej budúcnosti a odborného profilu, sa do kurzu rád prihlasoval manažment sociálnych služieb. 

 

1. Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Bratislava

2. Zariadenie pre seniorov, Moravany nad Váhom

3. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom

4. Domov sociálnych služieb, Nová Baňa

5. Zariadenie pre seniorov, Mokrý Háj

6. Zariadenie pre seniorov, Skalica

7. Zariadenie pre seniorov, Šaštín - Stráže

8. Domov sociálnych služieb SENECIO, Devínska Nová Ves

9. Zariadenie pre seniorov Harmonia, Hlohovec

10. Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

11. Lepší svet n.o., Bratislava

12. Domov sociálnych služieb, Holíč

13. "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

14. "DOMUM", Zariadenie sociálnych služieb Krškany

15. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s., Skalica

16. "BENEFIT", Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová

17. DD a DSS Nádej, Janova Lehota

18. Domov sociálnych služieb, Ladomerská Vieska

19. "LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová

20. "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa

21. "MOJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

22. "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

23. "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

24. "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

25. "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice

26. "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

27. "HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre

28. "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov

29. "HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

30. "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

31. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice

32. Sanatórium Dr. Elena Derer, Senica

33. Harmónia n.o. Ocean, Senica

34. "V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce

35. "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

 

Od 01.07.2014 organizuje vzdelávaciu aktivitu Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách Holíč.

 

36. Diecézna charita, Žilina

37. "MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

38. SAMARITÁNKA n.o., Žarnovica

39. Stredisko sociálnych služieb TEREZA n.o., Vaľkovňa

40. Zariadenie pre seniorov, obec Močenok

41. Zariadenie sociálnych služieb LIDWINA, Strážske

42. Grécko katolícka charita, Prešov

43. "LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová

44. Domov sociálnych služieb, O.Z. Asociácia zdravotne postihnutých v Trenčíne

45. Domov sociálnych služieb, Jahodná

46. Domov sociálnych služieb, Pastuchov

47. Domov sociálnych služieb, Galanta

48. Domov sociálnych služieb, Medveďov

49. Domov sociálnych služieb, Šintava

50. Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov, Sereď

51. Domov sociálnych služieb, Košúty

52. Domov sociálnych služieb, Veľký Meder - Ižop

53. Domov sociálnych služieb, Lehnice

54. Zariadenie pre seniorov mesta Dunajská Streda

55. Zariadenie pre seniorov Trnava

56. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Senica

57. Zelený dom, Skalica

58. Domov sociálnych služieb, Zavar

59. Domov sociálnych služieb, Okoč

60. Domov sociálnych služieb, Horný Bar 

61. Domov seniorov Lamač, Bratislava

62. Domov dôchodcov Pažitková, Bratislava

63. Domov dôchodov Sklenárová, Bratislava

64. Seniorka n.o., Zvolen

65. Domov sociálnych služieb, Šoporňa - Štrkovec

66. Domov sociálnych služieb, Adamovské Kochanovce

67. Centrum sociálnych služieb EDEN, Liptovský Hrádok

68. Krízové stredisko, Trnava

69. Dom seniorov AMBRÓZIA, Šamorín

70. PE-ES n.o., Diviacka Nová Ves

71. Štibor n.o., Skalica

72. Domov sociálnych služieb, Veľký Meder

73. Ružinovský domov seniorov, Bratislava

74. Domov sociálnych služieb Okoč - Veľké OPatovce

75. Domov dôchodcov Pažítková, Bratislava

76. Domov sociálnych služieb LIDWINA, Strážske

77. "PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov

78. "PERLA", Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce

79. Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok

80. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Kysucké N. Mesto

81. Domov sociálnych služieb HUMÁNUM, Zavar

82. Sentrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou

83. Denný stacionár, Koškovce

84. Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a DSS LUMEN, Trebišov

85. Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov ARCUS, Košice

86. Domov sociálnych služieb ANIMA, Michalovce

87. Domov sociálnych služieb REGINA, Kráľovce

88. Domov sociálnych služieb DOMKO, Košice

89. DSS, ZPB a ZPS HARMONIA, Strážske

90. Centrum sociálnych služieb ZÁTIŠIE, Snina

91. Domov sociálnych služieb ONDAVA, Rakovec nad Ondavou

92. Domov sociálnych služieb JASANIMA, Rožňava

93. Mestský úrad Liptovský Mikuláš

94. Viacúčelové zariadenie pre seniorov, Čadca

95. Centrum sociálnych služieb LIKAVA, Likava

96. Centrum sociálnych služieb TROJLÍSTOK, Ružomberok

97. Zariadenie pre seniorov ALŽBETIN DVOR, Senec

98. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Liptovské Sliače

99. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov HORELICA, Čadca

100. Centrum sociálnych služieb ŽAREC, Čadca

101. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK, Čadca

102. Domov sociálnych služieb MÉTA, Martin

103. Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť

104. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina

105. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

106. Centrum sociálnych služieb TAU, Turie

107. Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie SLNIEČKO,Oščadnica

108. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

109. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová

110. Zariadenie pre seniorov, DSS a útulok HARMÓNIA, Žilina

111. Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Dolný Kubín

112. Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Žilina

113. Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne

114. Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom

115. Centrum sociálnych služieb CHMELINEC, Púchov

116. Centrum sociálnych služieb NÁDEJ, Dolný Lieskov

117. Domov sociálnych služieb NOSICE, Púchov

118. Centrum sociálnych služieb JESIENKA, Myjava

119. Centrum sociálnych služieb Nová Bošáca

120. Centrum sociálnych služieb BYSTRIČAN, Považská Bystrica

121. Centrum sociálnych služieb DEMY, Trenčín

122. Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie

123. Centrum sociálnych služieb Partizánske

124. Centrum sociálnych služieb LÚČ, Pruské

125. Centrum sociálnych služieb AVE, Dubnica nad Váhom

126. Centrum sociálnych služieb SLOVEN, Slavnica

127. Centrum sociálnych služieb LIPOVEC, Horné Srnie

128. Social. Trans, n.o., Spišské Vlachy

129. Centrum sociálnych služieb - JUH, Trenčín