Zariadenie pre seniorov

Kostolecká 110, Moravany nad Váhom 922 21

2009 - 2010


Klientska skupina: seniori

Produkt: Implementácia STN EN ISO 9001:2008 do zariadenia, diagnostika zariadenia, školenie personálu ku SMQ, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie, kurz manažéra kvality.

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Žiar nad Hronom

SNP 139, Žiar nad Hronom 965 01

2010


Klientska skupina: seniori a dospelí

Produkt: kurz opatrovania akreditovaný MPSVR SR, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie, kurz manažéra kvality, diagnostika zariadenia vo vzťahu k SMQ.
  

Domov sociálnych služieb Nová Baňa

Rekreačná 393/1, Nová Baňa 968 01

2010


Klientska skupina: deti a dospelí s telesným a mentálnym postihnutím

Produkt: kurz opatrovania akreditovaný MPSVR SR, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie, kurz manažéra kvality.

 

Lepší svet n.o.

Osuského 8, Bratislava 851 03

2010


Klientska skupina: dospelí s mentálnym postihnutím

Produkt: Školenie k zvýšeniu odbornej spôsobilosti zamestnancov v rámci zabezpečenia a kontroly kvality poskytovanej sociálnej služby.
  

Prameň nádeje o.z.

Domov sociálnych služieb Centrum pomoci Šarovce

2010


Klientska skupina: dospelí a seniori

Produkt: Kurz opatrovania akreditovaný MPSVR SR, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie.

 

Prameň nádeje o.z.

Domov sociálnych služieb Samaritan Tekovské Lužany

2010


Klientska skupina: dospelí a seniori

Produkt: Kurz opatrovania akreditovaný MPSVR SR, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie.