Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Vavilovova 18, 851 03 Bratislava 5

2007 - 2010


Klientska skupina: seniori, osamelí rodičia s dieťaťom.

Produkt: Implementácia STN EN ISO 9001:2008 do zariadenia, diagnostika zariadenia, školenie personálu ku SMQ, akreditovaný opatrovateľský kurz, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohnwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie, kurz manažéra kvality.

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

2008 - 2009

 

Klientska skupina: Úrad BSK, poskytovatelia sociálnych služieb a samosprávy v BSK.

Produkt: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb BSK - spracovanie procesu riadenia a prípravy koncepcie, manažment prípravy koncepcie až ku predloženiu na schválenie. Spracovávanie podkladov, návrh štruktúry, korelácia obsahov jednotlivých spracovateľov častí koncepcie, návrh uceleného materiálu.
 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA

Tylova 1, Bratislava

2008 - 2009

 

Klientska skupina: Mentálne postihnuté deti a dospelých.

Produkt: Diagnostika zariadenia vo vzťahu k systémom manažérstva kvality, nastavenie procesov a zavedenie procesného prístupu. Odporúčania pre optimalizáciu činností.

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Domov sociálnych služieb pre deti KAMPINO

Haanova 36, Bratislava

2008 - 2009

 

Klientska skupina: Mentálne postihnuté deti a mládež.

Produkt: Diagnostika zariadenia vo vzťahu k systémom manažérstva kvality, nastavenie procesov a zavedenie procesného prístupu. Odporúčania pre optimalizáciu činností.

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Domov sociálnych služieb pre dospelých BÁHOŇ

SNP 38, Báhoň

2008 - 2009

 

Klientska skupina: Dospelí a seniori.

Produkt: Diagnostika zariadenia vo vzťahu k systémom manažérstva kvality, nastavenie procesov a zavedenie procesného prístupu. Odporúčania pre optimalizáciu činností.

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Domov sociálnych služieb pre dospelých SENEC

Lichnerova 86, Senec

2008 - 2009

 

Klientska skupina: Dospelí a seniori.

Produkt: Diagnostika zariadenia vo vzťahu k systémom manažérstva kvality, nastavenie procesov a zavedenie procesného prístupu. Odporúčania pre optimalizáciu činností.

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov pre dospelých KAŠTIEĽ

Hlavná 13, Stupava

2008 - 2009

 

Klientska skupina: Dospelí a seniori.

Produkt: Diagnostika zariadenia vo vzťahu k systémom manažérstva kvality, nastavenie procesov a zavedenie procesného prístupu. Odporúčania pre optimalizáciu činností.


 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Domov sociálnych služieb a Zariadenie chráneného bývania ROZSUTEC

Furmanská 4, Bratislava

2008 - 2009

 

Klientska skupina: Dospelí a seniori.

Produkt: Diagnostika zariadenia vo vzťahu k systémom manažérstva kvality, nastavenie procesov a zavedenie procesného prístupu. Odporúčania pre optimalizáciu činností.

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA

Pri starom mlyne, Modra - Harmónia

2008 - 2009

 

Klientska skupina: Mentálne postihnuté deti a dospelých.

Produkt: Diagnostika zariadenia vo vzťahu k systémom manažérstva kvality, nastavenie procesov a zavedenie procesného prístupu. Odporúčania pre optimalizáciu činností.
 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Domov sociálnych služieb pre dospelých

Plavecké Podhradie 19

2008 - 2009

 

Klientska skupina: Mentálne postihnutí dospelí.

Produkt: Diagnostika zariadenia vo vzťahu k systémom manažérstva kvality, nastavenie procesov a zavedenie procesného prístupu. Odporúčania pre optimalizáciu činností.