Diakonie ČCE - Středisko Libice nad Cidlinou

Husova 2, Libice nad Cidlinou (CZ)

2001 - 2003


Klientska skupina: seniori.

Produkt: Implementácia modelu EFQM a benchmarking zariadenia.SAREPTA - Budai Evangelikus Szeretettothon

Báthori utca 8, 1028 Budapest (HU)

2001 - 2003


Klientska skupina: seniori.

Produkt: Implementácia modelu EFQM a benchmarking zariadenia.
 


SAMARYTANIN - Dom pomocy spolecznej

Swiatnicka 25/27, Wroclaw (PL)

2001 - 2003


Klientska skupina: seniori.

Produkt: Implementácia modelu EFQM a benchmarking zariadenia.
 


Domov dôchodcov sv. Anny

Jakubovo námestie 6, 811 09 Bratislava 1

2001 - 2003


Klientska skupina: seniori.

Produkt: Implementácia modelu EFQM a benchmarking zariadenia.
 


EBEN - EZER, Slezská diakonie v ČR

Vělopolská, 737 01 Horní Žukov

2004-2006
 

Klientska skupina: mentálne postihnutí dospelí.

Produkt: Implementácia normy ISO 9000:2001 a modelu EFQM do zariadenia.
 


Penzión pre dôchodcov JESEŇ

Mestský úrad Banská Bystrica

2006 - 2007 a 2010


Klientska skupina: seniori.

Produkt: Implementácia STN EN ISO 9001:2000 do zariadenia, diagnostika zariadenia, školenie personálu, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohnwinkel.
 


Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Vavilovova 18, 851 03 Bratislava 5

2007 - 2010


Klientska skupina: seniori, osamelí rodičia s dieťaťom.

Produkt: Implementácia STN EN ISO 9001:2008 do zariadenia, diagnostika zariadenia, školenie personálu ku SMQ, akreditovaný opatrovateľský kurz, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohnwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie, kurz manažéra kvality.
 


Agentúra sociálnych služieb

Mestský úrad Banská Bystrica

2008 - 2009


Klientska skupina: seniori.

Produkt: Implementácia STN EN ISO 9001:2008 do zariadenia, diagnostika zariadenia, školenie personálu ku SMQ, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohnwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie.
 


Detské jasle

Mestský úrad Banská Bystrica

2008 - 2009


Klientska skupina: deti predškolského veku.

Produkt: Implementácia STN EN ISO 9001:2008 do zariadenia, diagnostika zariadenia, školenie personálu ku SMQ.
 


Dom opatrovateľskej služby

Mestský úrad Banská Bystrica

2008 - 2009


Klientska skupina: seniori.

Produkt: Implementácia STN EN ISO 9001:2008 do zariadenia, diagnostika zariadenia, školenie personálu ku SMQ, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohnwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie.Stredisko sociálnych služieb

Mestský úrad Banská Bystrica

2008 - 2009


Klientska skupina: seniori.

Produkt: Implementácia STN EN ISO 9001:2008 do zariadenia, diagnostika zariadenia, školenie personálu ku SMQ, zavedenie opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohnwinkel, zavedenie opatrovateľskej dokumentácie.