Opatrovateľský model

Zavedenie opatrovateľského modelu s dokumentačným systémom a školením podľa opatrovateľského modelu Moniky Krohwinkel.

 

1. Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

2. Agentúra sociálnych služieb, Mestský úrad Banská Bystrica.

3. Domov opatrovateľskej služby, Mestský úrad Banská Bystrica.

4. Stredisko sociálnych služieb, Mestský úrad Banská Bystrica.

5. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom.

6. Domov sociálnych služieb Hrabiny.

7. Zariadenie pre seniorov, Moravany nad Váhom.

8. Zariadenie pre seniorov, 908 65 Mokrý Háj č. 203.

9. Zariadenie pre seniorov, Nádražná 1259, 908 41 Šaštín – Stráže.

10. Zariadenie pre seniorov, Pod hájkom 36, 909 01 Skalica.

11. Zariadenie pre seniorov Harmonia, Hollého 7, 920 01 Hlohovec.

12. Domov sociálnych služieb Brezovička.

13. Zariadenie pre seniorov, Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom 076 31.

14. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Holíč.

15. Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska, Žiar nad Hronom.

16. Zariadenie sociálnych služieb "JESEŇ ŽIVOTA", Levice.

17. Zariadenie sociálnych služieb "NITRAVA" Nitra.

18. Zariadenie sociálnych služieb "VINIČKY", Nitra.

19. Zariadenie sociálnych služieb "VEK NÁDEJE" Nové zámky.

20. Zariadenie sociálnych služieb "DOMUM"Krškany,  Levice.

21. Zariadenie sociálnych služieb "FÉNIX" Levice.

22. Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Nádej, Janova Lehota.

23. Domov sociálnych služieb Centrum pomoci Šarovce.

24. Domov sociálnych služieb Samaritan Tekovské Lužany.

25. Zariadenie sociálnych služieb "SVETLO" Olichov.

26. Zariadenie sociálnych služieb "PLATAN" Lontov.

27. Zariadenie sociálnych služieb "PERLA" Želiezovce.

28. Zariadenie sociálnych služieb "MOJ DOMOV" Topoľčany.

29. Zariadenie sociálnych služieb "CLEMENTIA" Kovarce.

30. Zariadenie sociálnych služieb "HARMÓNIA" Horné Štitáre.

31. Zariadenie sociálnych služieb "HARLEKÝN" Topoľčany.

32. Zariadenie sociálnych služieb "PENZIÓN" Topoľčany.

33. Zariadenie sociálnych služieb "BENEFIT" Ľudovítová.

34. Senior Garden n.o., Horná Seč.

35. Dignitas n.o., Plášťovce.

36. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svidník.

37. Domov Sv. Jozefa, Ivanka pri Nitre.

38. Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Turčianske Teplice.

39. Šťastný život n.o. Mojmírovce.

40. Zariadenie sociálnych služieb Jesienka, Prochot.

41. CEDRON SENIOR Mojmírovce n.o.

42. "V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce.

43. Úsmev DSS n.o., Zlaté Moravce.

44. CENTRÁL n.o., Zlatná na Ostrove.

45. Arcidiecézna charita Košice.

46. Stredisko Evanjelickej diakonie, Diakonické centrum Sučany.

47. Samaritánka n.o., Žarnovica.

48. Zariadenie pre seniorov Smaragd, Hurbanovo.

49. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica.

50. Centrum sociálnych služieb Bôrik, Nitrianske Pravno.

51. Domov sociálnych služieb pre deti a mládež, Nitra.

52. Patria n.o., Drienovec.

53. Slovenský Červený kríž - územný spolok Rožňava.

54. Domov seniorov Lamač, Bratislava

55. Domov dôchodcov Močenok

56. “Magnolia”, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

57."LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová

58. Sociálne služby, Mesto Pezinok

59. DOS Danubia, Štúrovo

60. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sereď

61. Domov sociálnych služieb Medveďov

62. Zariadenie pre seniorov Štiavnik

63. Domov sociálnych služieb LIDWINA, Strážske

64. “KREATÍV”, Zariadenie sociálnych služieb Klasov

65. Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona Šamorín

66. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty

67. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta

68. Domov sociálnych služieb Pastuchov

69. Zariadenie pre seniorov Trnava

70. Zariadenie pre seniorov Pažítková, Bratislava

71. Domov sociálnych služieb Šintava

72. Domov sociálnych služieb Šoporňa

73. Domov sociálnych služieb Jahodná

74. Domov sociálnych služieb Veľký Meder

75. PE-ES n.o. Jacovce

76. Domov sociálnych služieb JASANIMA, Rožnava

77. Zariadenie pre seniorov Petrovice 

78. Domov sociálnych služieb v Zavare

79. Stredisko sociálnych služieb Trnava

80. Náruč n.o., Komárno 

81. “KAMILKA”, Zariadenie sociálnych služieb Maňa