Monitoring - Audit kvality sociálnych služieb

 

1. Zariadenie sociálnych služieb Clementia, 956 15 Kovarce č. 11
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

2. Zariadenie sociálnych služieb Penzión, Čsl. Armády 1870, 955 01 Topoľčany
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

3. Zariadenie sociálnych služieb v Kaštieli, 956 08 Horné Obdokovce
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

4. Zariadenie sociálnych služieb Harmónia, 956 03 Horné Štitáre.
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

5. Zariadenie sociálnych služieb Môj domov, P.O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

6. Zariadenie sociálnych služieb Harlekýn, Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

7. Zariadenie sociálnych služieb Domum, 935 01 Krškany 301
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

8. Zariadenie sociálnych služieb Svetlo, Olichov
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

9. Zariadenie sociálnych služieb Fenix, Komenského 29, 934 21 Levice
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

10. Zariadenie sociálnych služieb Jeseň života, Družstevnícka 22, 934 80 Levice
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

11. Zariadenie sociálnych služieb Platan, 935 75 Lontov č. 48
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

12. Zariadenie sociálnych služieb Perla, Poštová 9, 937 01 Želiezovce
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

13. Zariadenie sociálnych služieb Benefit, 951 44 Ľudovítová č.17
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

14. Zariadenie sociálnych služieb Kreativ, 951 53 Klasov
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

15. Zariadenie sociálnych služieb Nitrava, Železničiarska 52, 949 01 Nitra
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

16. Zariadenie sociálnych služieb Viničky, Považská 14, 949 01 Nitra
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

17. Krízové stredisko SOS, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

18. Zariadenie sociálnych služieb Magnólia, Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

19. Zariadenie sociálnych služieb Dafné, Darányiho 16, Nová Stráž, 945 01 Komárno
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

20. Zariadenie sociálnych služieb Ipeľ, 943 65 Leľa
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

21. Zariadenie sociálnych služieb Baracha, Čerešňová 365, 941 49 Bardoňovo
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

22. Zariadenie sociálnych služieb Vek nádeje, Šoltésovej 2, 940 02 Nové Zámky
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

23. Zariadenie sociálnych služieb Lipka, 941 02 Lipová č. 474
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

24. Zariadenie sociálnych služieb Kamilka, Námestie M.R. Štefánika 8, 941 45 Maňa
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

25. Zariadenie sociálnych služieb Dunaj, Kováčov č. 482, 943 06 Chľaba
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

26. Zariadenie sociálnych služieb Borinka, Dolnočermánska 62, 949 01 Nitra
Objednávateľ služby: Nitriansky samosprávny kraj

 

27. Zariadenie pre seniorov, Ružová 433/8, Streda nad Bodrogom 076 31

28. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Ladomerská Vieska.

29. Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Bratislava.

30. DSS a ZpS Pokoj, Voderady.

31. DSS a DD Jesienka, Prochot.

32. DD a DSS Nádej, Janova Lehota.

33. Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o., Senica.

34. Senior Garden n.o., Horná Seč.

35. Domov Sv. Jozefa Ivanka pri Nitre.

36. Stredisko sociálnych služieb Petržalka (re-audit, 2014).

37. "SVETLO" Zariadenie sociálnych služieb, Olichov (re-audit, 2014).

38. "KREATÍV" Zariadenie sociálnych služieb, Klasov (re-audit, 2014).

39. "NITRAVA" Zariadenie sociálnych služieb, Nitra (re-audit, 2014).

40. Betánia Bratislava, n.o.

41. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb obce Štiavnik.

42. "JESEŇ ŽIVOTA" Zariadenie sociálnych služieb, Levice (re-audit, 2014).

43. "PENZIÓN" Zariadenie sociálnych služieb, Topoľčany (re-audit, 2014).

44. "DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb, Krškany (re-audit, 2014).

45. ÚSMEV DSS n.o., Zlaté Moravce.

46. Petržalský domov seniorov, Bratislava - Petržalka.

47. Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Hurbanovo.

48. Zariadenie pre seniorov Sv. Kozma n.o., Nižná Polianka.

49. Domov seniorov Lamač, Bratislava - Lamač.

50. Pokoj a zdravie n.o., Nitrianska Streda.

51. Zariadenie pre seniorov Prievidza.

52. Centrum sociálnych služieb, Skalka nad Váhom.

53. Dom tretieho veku Petržalka, Bratislava - Petržalka.

54. DSS Senecio n.o., Bratislava - Devínska Nová Ves.

55. Domov dôchodcov Sklenárová, Bratislava - Ružinov

56. Domov dôchodcov Pažítková, Bratislava - Ružinov

57. Zariadenie pre seniorov, Petrovice

58. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Jahodná

59. Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok

60. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Pastuchov

61. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Galanta

62. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Medveďov

63. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Šintava

64. Domov sociálnych služieb pre dospelých, Sereď

65. Domov sociálnych služieb pre dospelých, Košúty

66. OSTROV n.o., Levice

67. Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

68. Zariadenie pre seniorov mesta Dunajská Streda

69. Domov sociálnych služieb pre dospelých, Veľký Meder

70. Domov sociálnych služieb pre dospelých, Lehnice

71. Domov sociálnych služieb pre dospelých, Horný Bar

72. SAMARITÁNKA, n.o. Zvolen

73. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec

74. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Adamovské Kochanovce

75. Centrum sociálnych služieb EDEN, Liptovský Hrádok

76. Krízové stredisko, Trnava

77. Zariadenie pre seniorov mesta Trnava

78. Domov seniorov AMBRÓZIA, Šamorín

79. "LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb, Lipová

80. "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb, Maňa

81. PE-ES, n.o., Diviacka Nová Ves

82. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici

83. Centrum sociálnych služieb Orava, Tvrdošín

84. Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava

85. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

86. Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť

87. Sociálne služby mesta Senica

88. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči

89. Centrum sociálnych služieb Trenčín - JUH

90. Centrum sociálnych služieb ŽAREC, Čadca

91. Centrum sociálnych služieb PARK, Čadca

92. Centrum sociálnych služieb LIKAVA, Likavka

93. Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Žilina

94. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

95. Centrum sociálnych služieb TROJLÍSTOK, Ružomberok