Kvalita v sociálnych službách

Zariadenie pre seniorov, 908 65 Mokrý Háj č. 203

Implementácia STN EN ISO 9001:2009. Zavedenie opatrovateľského modelu. (2011)

 

Zariadenie pre seniorov, Nádražná 1259, 908 41 Šaštín - Stráže

Implementácia STN EN ISO 9001:2009. Zavedenie opatrovateľského modelu. (2011)

 

Zariadenie pre seniorov, Pod hájkom 36, 909 01 Skalica

Implementácia STN EN ISO 9001:2009. Zavedenie opatrovateľského modelu. (2011)

 

Zariadenie pre seniorov Harmonia, Hollého 7, 920 01  Hlohovec

Implementácia STN EN ISO 9001:2009. Zavedenie opatrovateľského modelu. (2011)

Externý manažér kvality.

 

Domov dôchodov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč

Komplexné školenie personálu k zvýšeniu odbornej spôsobilosti zamestnancov v rámci zabezpečenia a kontroly kvality poskytovanej sociálnej služby a implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. (2011)

 

Zariadnie sociálnych služieb NÁDEJ, Janova Lehota

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM a modelu občianskej zodpovednosti KORP. Externý manažér kvality. (2013)

 

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o., Senica

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách. Externý manažér kvality. (od 2014)

 

PRAMEŇ NÁDEJE o.z., Tekovské Lužany

* Domov sociálnych služieb Centrum pomoci, Šarovce

* Domov sociálnych služieb Samaritán, Tekovské Lužany

* DC Levice

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách. Externý manažér kvality. (od 2014)

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Štiavnik

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách. Externý manažér kvality.

 

"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.  Implementácia STN EN ISO 9001:2009.

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Bratislava

Implementácia STN EN ISO 9001:2009 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov

Implementácia STN EN ISO 9001:2009 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Implementácia STN EN ISO 9001:2009 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov, Olichov - Volkovce

Implementácia STN EN ISO 9001:2009 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

"JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice

Implementácia STN EN ISO 9001:2009 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

"DOMUM", Zariadenie sociálnych služieb Krškany, Levice

Implementácia STN EN ISO 9001:2009 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

"V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce

Implementácia STN EN ISO 9001:2009 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sv. Jozefa, Ivanka pri Nitre

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Úsmev DSS n.o., Zlaté Moravce

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách. 

 

Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Hurbanovo

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách. Zavedenie procesného prístupu. Prechod na model CAF.

 

Zariadenie pre seniorov sv. Kozma n.o., Nižná Polianka

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov seniorov Lamač, Bratislava - Lamač

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom. Špecializované služby na mieru.

 

Pokoj a zdravie n.o., Nitrianska Streda

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Zariadenie pre seniorov, Prievidza

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Dom tretieho veku Petržalka, Bratislava - Petržalka

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách. Prechod na STN EN ISO 9001: 2016.

 

Domov sociálnyh služieb Senecio n.o., Bratislava - Devínska Nová Ves

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov dôchodcov Pažítková, Bratislava - Ružinov

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Domov dôchodcov Sklenárová, Bratislava - Ružinov

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Zariadenie pre seniorov, Petrovice

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Gréckokatolícka charita, Prešov

Bezplatné sprevádzanie pri implementácii podmienok kvality a poradenstvo v rámci bonusu pre stého klienta našej spoločnosti.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Jahodná

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Pastuchov

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Galanta

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Medveďov

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Šintava

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých, Sereď

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých, Košúty

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

OSTROV n.o., Levice

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Zariadenie pre seniorov mesta Dunajská Streda

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých, Veľký Meder

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých, Lehnice

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých, Horný Bar

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

"MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb, Hurbanovo

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

SAMARITÁNKA, n.o. Zvolen

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb, Nové Zámky

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Adamovské Kochanovce

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Krízové stredisko, Trnava

Implementácia procesného prístupu.

 

Zariadenie pre seniorov mesta Trnava

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Domov seniorov AMBRÓZIA, Šamorín

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

"LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb, Lipová

Implementácia STN EN ISO 9001: 2016 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb, Maňa

Implementácia STN EN ISO 9001: 2016 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

PE-ES, n.o., Diviacka Nová Ves

Implementácia STN EN ISO 9001: 2016 s integrovanými podmienkami kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Centrum sociálnych služieb ORAVA, Tvrdošín

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Sociálne služby Mesta Senica

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Centrum sociálnych služieb Trenčín - JUH

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Centrum sociálnych služieb ŽAREC, Čadca

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Centrum sociálnych služieb PARK, Čadca

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Centrum sociálnych služieb LIKAVA, Likavka

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Žilina

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Krízové stredisko "SOS", Hurbanovo

Zavedenie procesného prístupu.

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Kysucké Nové Mesto

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Centrum sociálnych služieb TROJLÍSTOK, Ružomberok

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

PRO REGION n.o., Senica

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Centrum sociálnych služieb TAU, Turie

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Žilina

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Domov sociálnych služieb MÉTA, Martin

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Správa zariadení sociálnych služieb, Nitra

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Nezábudka Pata n.o., Pata

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.

 

Zariadenie sociálnych služieb obce Horná Maríková

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.

 

Centrum sociálnych služieb SLNIEČKO, Oščadnica

Implementácia podmienok kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách s procesným prístupom.