Kvalita SOSL v kocke I

1460565397obal_web

KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOCKE I.

 

 

 

 

 • KOVAĽOVÁ, M., BUZALA, O. 2015. Kvalita sociálnych služieb v kocke I. Štefanov: Tabita s.r.o., 391 s. ISBN 978-80-972184-0-9.

 

Predstavujeme Vám knihu, ktorá vypĺňa medzeru v informovaní odbornej verejnosti o problematike systémového zabezpečovania kvality sociálnych služieb na Slovensku. Má ambíciu byť  dobrým a jasným úvodom do rozsiahlych myšlienkových modelov systémov a modelov kvality s prvým "nástrelom" aplikácie v podmienkach Slovenskej republiky. Tento svet, tieto myšlienkové modely máme v pláne postupne prechádzať spolu so svojimi čitateľmi a objavovať jednu krajinu za druhou, nestrácajúc pri tom zo zreteľa, že sa vnárame do prostredia plného problémov, nedorozumení, ľudskej bolesti, ale zároveň aj do prostredia plného výziev, radostí z úspechov pri vyriešení neriešiteľného a ľudí ochotných konať dobro, nehľadiac pri tom na svoj osobný prospech. Veríme že si nájde svojich priaznivcov nielen medzi manažérmi kvality a manažmentom sociálnych služieb, ale aj v ostatnej odbornej verejnosti a u študentov sociálnej práce.

 

Na dokreslenie obrazu si môžete prečítať aj jej recenziu. Vyšla v časopise KVALITA 1/2016 (https://www.casopiskvalita.eu)

 

RECENZIA

 

VYBERÁME Z OBSAHU KNIHY

 

 • História kvality
 • Špecifické znaky kvality v sociálnych službách
 • Zabezpečovanie kvality vo vybraných krajinách a na Slovensku
 • Total Quality Magament
 • Model výnimočnosti EFQM
 • Model CAF
 • Systémy manažérstva kvality podľa noriem ISO radu 9000
 • Požiadavky zákona o sociálnych službách
 • Požiadavky na kvalitu podľa prílohy č.2 zákona o sociálnych službách
 • Manažérstvo ľudských zdrojov v sociálnych službách

 

AKO SA KU KNIHE DOSTANETE?

 

Ak máte záujem o zakúpenie knihy, stiahnite si prosím OBJEDNÁVKU TU a postupujte podľa pokynov na objednávke.

 

Komunikačný e-mail pre vybavovanie, ak by niečo nefungovalo je: marketing@tabitasro.sk