Kontakt

 

Názov firmy: Tabita s.r.o.
Sídlo firmy: 906 45 Štefanov č. 241
 
Konateľka:

PhDr. Mária Kovaľová PhD, MHA

Telefón:


0905 543 245 
       

Fax: 034 6537 208        
E-mail:

tabitasro@tabitasro.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Trnave ; vložka číslo:  24967/T, Oddiel: Sro
 

 

 

 
 

 

 

Údaje pre fakturáciu  

IČO

36 408 760
DIČ 2 021 699 350
Číslo účtu 262 452 0820/1100
SWIFT TATRSKBX
IBAN SK19 1100 0000 0026 2452 0820
Peňažný ústav

Tatrabanka a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie sme platcami DPH!

 

Rýchly kontakt

Mám záujem o služby *:Poradenstvo
Vzdelávanie
Zavedenie systému manažérstva kvality
Vaša e-mail adresa  *:
Ak ste človek, koľko je  + *