STÁLE O KROK VPREDU

 

IMPLEMENTÁCIA PODMIENOK KVALITY


aktualizované 03.08.2017


Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ustanovil okrem iného aj povinnosť preukazovať kvalitu sociálnych služieb podľa podmienok kvality uvedených v Prílohe č. 2 zákona o sociálnych službách. Jeho novelizácia v roku 2013 priniesla rozsiahle zmeny v znení podmienok kvality a ich štruktúre a tým aj v metodike ich plnenia a dokladovania.

 


Preto vám ponúkame poradenstvo pre implementáciu a udržiavanie novelizovaných podmienok kvality, ktorý pozostáva z nasledovných modulov:

 

 1. Skríning poskytovaných služieb, interných mserníc a záznamov, ktorého výstupom je komplexná správa o tom, v akom stave sa nachádza vaše zariadenie pri plnení požiadaviek zákona o sociálnych službách a odporúčania pre ďalšiu prácu.
 2. Komplexná revízia interných smerníc a poriadkov súvisiacich s podmienkami kvality, ako aj odborných postupov a ich úprava.
 3. Školenie k plneniu podmienok kvality.
 4. Vypracovanie Príručky implementácie podmienok kvality šité na mieru Vašich možností pri poskytovaní sociálnych služieb. Príručka implementácie obsahuje súhrn popísaných postupov a pravidiel, ako aj vzorov a formulárov, ktoré zabezpečujú plnenie podmienok kvality podľa ich štandardov a indikátorov. Voliteľne obsahuje moderné nástroje na kontinuálne zlepšovanie kvality.
 5. Terminologický a výkladový slovník k podmienkam kvality.
 6. Voliteľné
 • Kontinuálne poradenstvo a sprevádzanie pri udržiavaní podmienok kvality.
 • Procesný prístup
 • Cyklus zlepšovania PDCA
 • Opatrovateľský model podľa profesorky Moniky Krohwinkel s metodikou (vrátane metodiky pre individuálny plán) a dokumentáciou
 • Systém riadenej dokumentácie
 • Riadenie podnetov, pripomienok a sťažností
 • Riadenie rizík a chýb
 • Zlepšovateľské projekty


V prípade, že máte záujem, zašlite nezáväznú požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky na našu e-mailovú adresu, kde uvediete názov zariadenia, miesto poskytovania sociálnej služby, druh, formu a rozsah a počet klientov.

 

Cena sa odvíja od veľkosti zariadenia a počtu druhov služieb, ako aj od skladby voliteľných prvkov.

 


Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme telefonicky, e-mailom alebo v prípade vážneho záujmu na bezplatnom kontaktnom stretnutí.

...