Opatrovateľský model

Dokumentačný systém opatrovateľských výkonov

 

Aktualizované 03.08.2017

 

Dokumentačný systém opatrovateľských výkonov "eMKa" bol upravený na verziu v04.01. Je distribuovaný s licenčným číslom. Zmena je platná od 01.05.2017. Bola vynútená zmenami v zákone o sociálnych službách a pripomienkami a návrhmi užívateľov. 

 


Licenčné podmienky obsahovo menené neboli.

________________________________________________

 


Pridajte sa k desiatkam poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa rozhodli zaviesť komplexný dokumentačný systém pre sledovanie opatrovateľských výkonov vo svojom zariadení!

 


Holistický model opatrovania klienta podľa Moniky Krohwinkel je jeden z najúspešnejších opatrovateľských modelov, ktorý sa používa v mnohých prevádzkach sociálnych služieb hlavne v Nemecku, ale aj v Rakúsku, Švajčiarsku, Holandsku a Dánsku. Je obľúbený pre svoj systematický prístup a relatívnu jednoduchosť v zaznamenávaní a spracovávaní údajov z opatrovateľských činností.

 


Tabita s.r.o. - Inštitút kvality sociálnych služieb spracoval tento model na podmienky zariadení sociálnych služieb na Slovensku a modifikoval jeho dokumentačnú stránku tak, aby spĺňal požiadavky zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na zaznamenávanie, preukazovanie a riadenie dôkazov o odborných činnostiach. Dokumentačný systém je nenáročný na osvojenie a používanie priamo prvokontaktnými pracovníkmi, šetrí čas aj financie. Zaškolenie personálu zahŕňa aj kompletné vysvetlenie modelu opatrovania a metodickú príručku modelu.

 


Dokumentačný systém si môžete zakúpiť a osvojiť bez školenia alebo so zaškolením personálu priamo vo vašom zariadení sociálnych služieb.

 

Poskytovateľ, ktorý má tento produkt implementovaný so školením zároveň získava vyškoleného garanta vo svojej prevádzke. Výhodou garanta je:

  1. Je komunikačnou osobou medzi poskytovateľom a nami v prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, návrhov a problémov.
  2. Pri zmenách v systéme má k dispozícii bezplatné preškolenie.
  3. Implementuje zmeny v systéme u poskytovateľa, čím nie je nutná platená konzultácia z našej strany.

 


Viac informácií získate TU
.

 


alebo u Márie Kovaľovej na našich kontaktných adresách a čísle: 0905 543 245

 

Školenie vykonáva PhDr. Magdaléna Točíková:  tocikova@tabitasro.sk

Požiadavky na bližšie vysvetlenie môžete zasielať aj na: marketing@tabitasro.sk