Manažér kvality

Naša spoločnosť v spolupráci s MASM s.r.o. Žilina poskytovala od roku 2008 do roku 2013 špecializovaný kurz manažéra kvality pre zariadenia sociálnych a zdravotníckych služieb, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Absolvovalo ho cez 60 účastníkov a časť jeho absolventov založili Asociáciu manažérov a auditorov kvality sociálnych služieb.Vďaka 5 ročným skúsenostiam a diskusií z tejto verzie kurzu sme celý materiál prepracovali a ešte viac ho priblížili sociálnym službám. Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tak ako predchádzajúci, poskytuje vzdelanie pre manažment sociálnych služieb v systémovom zabezpečovaní, riadení a zlepšovaní kvality sociálnych služieb.

V dnešnej dobe obsahuje už aj modul pre implementáciu podmienok (štandardov) kvality podľa zákona o sociálnych službách.Jeho cena je o tretinu nižšia než pôvodná, ale nie náročnosť a kvalita. Celý kurz sa stáva súčasťou programovej ponuky Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.Podrobnosti na telefónnom čísle: 0905 543 245 (Mária Kovaľová, Akadémia VVSS)