HORÚCA NOVINKA

 

KNIHA

KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOCKE I.

KONEČNE V PREDAJI

 

Naša spoločnosť vydala knihu "Kvalita sciálnych služieb v kocke, časť I", ktorá bola dlho ohlasovaná a vzhľadom na zásadné zmeny vo svete kvality počas jej prípravy aj mnohokrát prepisovaná. Až sme sa ako autori rozhodli urobiť čiaru za zmenami a zachytiť stav k roku 2015.

 

Kniha nie je určená len pre "kvalitárov" v sociálnych službách a manažment, ale pre všetkých, ktorí sa chcú zorientovať v tejto téme. Pri jej zostavovaní sme sa snažili svojich budúcich čitateľov ničím neuraziť na ich inteligencii, preto nie je písaná práve dovolenkovým ani komiksovým žargónom :)

Veríme, že oceníte toto rozhodnutie a budete s nami zdieľať zásadný názor, že kvalita nie je instantný čaj. Veríme, že každý si tam nájde potrebné informácie či už pre teóriu alebo svoju prax.

 

Pokračovanie je takmer hotové a jeho obsah nájdete v závere našej prvej časti.

 

 

 

Viac o knihe, obsahu, recenziu ale aj o spôsobe ako si ju zadovážiť, nájdete TU.

 

 

Podmienky kvality v sociálnych službách

podľa prílohy č. 2

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

SME STÁLE O KROK VPREDU - BUĎTE S NAMI AJ VY

 

aktualizované 13.04.2016

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo v závere roka 2015 Metodiku implementácie podmienok kvality na ktorej znení sme sa taktiež podieľali prostredníctvom našich pracovníkov. Preto sme mohli veľmi flexibilne začať spracovávať úpravu doterajších postupov v implementácii. Úpravy sa týkajú nielen auditu kvality ale aj samotnej Príručky implementácie podmienok kvality. Zásadné zmeny sme oznámili našim klientom na internom seminári, ktorý sme uskutočnili v Holíči pri príležitosti dňa otvorených dverí Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.

 

V ďalšom období sme sa zamerali na variant implementácie podmienok kvality s PROCESNÝM PRÍSTUPOM. Aké sú výhody tohto variantu oproti klasickej verzii okrem toho , že je moderné a ide s duchom doby?

 

  1. Prax ukázala, že poskytovatelia, ktorí majú zavedený procesný prístup sa omnoho ľahšie a efektívnejšie vyrovnávajú s neustálymi zmenami ako aj s odporúčaniami Metodiky implementácie podmienok kvality MPSVR SR.
  2. Prax ukázala, že procesný prístup viac motivuje k inováciám, hľadaniam a objavovaniam nových riešení a systémovejšie pristupuje ku kontinuálnemu zlepšovaniu kvality služieb ako klasický prístup.
  3. Spracovanie vieme pre Vás nastaviť tak, že si vytvoríte veľmi dobré predpoklady na pohodlný nábeh na systém manažérstva kvality (ISO 9001:2009) alebo model EFQM či model CAF v budúcnosti. Tento prístup je ideálny pre tých poskytovateľov, ktorý síce dnes ešte váhajú s priamym zavedením týchto modelov, ale radi by ich mali v budúcnosti, pričom dnes uprednostňujú to, čo ich najviac "tlačí", teda podmienky kvality.
  4. Ak sa potom v budúcnosti rozhodnete implementovať tieto modely s nami, cena bude neporovnateľne nižšia.

 

Stále viac a viac našich klientov začína uprednostňovať práve tento prístup, dokonca aj starší klienti s klasickým spracovaním začínajú prechádzať postupne na spracovanie procesné. Konverzia "klasiky" na "procesy" je relatívne jednoduchá a bez experimentovania.

 
 
_______________________________________________________________________________

 

Dokumentačný systém opatrovateľských výkonov

podľa holistického opatrovateľského modelu

prof. Moniky Krohwinkel
 

 

AKTUALITA

 

V mesiaci február 2016 sme hosťovali vzácnu návštevu a to profesorku Moniku Krohwinkel (Nemecko), ktorá sa stále venuje vedeckému rozvíjaniu svojho modelu. Súčasťou návštevy bol aj interný odborný seminár k najnovším poznatkom, ktoré sú integrované do opatrovateľského modelu. Naša spolupráca bude pokračovať a to otvorením Inštitútu opatrovania profesorky Moniky Krohwinkel, ktorý bude pôsobiť na Slovensku pod gesciou Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.

Opatrovateľský model prof. Moniky Krohwinkel sa úspešne implementuje v sociálnych službách v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Luxembursku, Belgicku a Holandsku a naša spoločnosť ho implementuje na Slovensku.

V súčasnej dobe pripravujeme odbornú medzinárodnú konferenciu k tomuto modelu a problematike opatrovania, ktorá sa uskutoční v jesenných mesiach tohto roku.

 

Viac informácií nájdete v článku TU.

______________________________________________________________________________

 

AKREDITOVANÉ KURZY

 

Aktualizované 13.04.2016
 

 

Neprehliadnite novoakreditovaný kurz INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE.

 

Tak ako všetky naše kurzy, aj tento administruje naša Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči.

 

Môžete nám poslať informáciu o Vašom predbežnom záujme a kontaktné informácie pre e-mail na adresu Akadémie VVSS: akademia@aopss.sk  

alebo sa informovať telefonicky na 0905 543 245 (Mária Kovaľová).

 

Bližšie informácie o Akadémii nájdete na jej stránke: http://www.aopss.sk/content/akademia-vzdelavania

______________________________________________________________________________

 

Implementácia normy

STN EN ISO 9001:2009

a podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách

 

Aktualizované 13.04.2016

 

Tak ako sme informovali našich klientov na internom seminári vo februári 2016, ktorý sa uskutočnil v Holíči, vykonali sme validáciu Príručky kvality a Mapy procesov a do implementácie ISO zaradili nový dokument. Jedná sa o Príručku implementácie podmienok kvality v prostredí normy ISO, ktorá je zladená s Príručkou kvality. Obsahuje postupy zosúlaďované s odporúčaniami Metodiky implementácie podmienok kvality, ktorú vydalo MPSVR SR v roku 2015. V súčasnej dobe je už distribuovaná tým z Vás, kde práve prebieha implementácia STN ISO.

Taktiež bola zaradená do nášho procesu implementácie ISO u klientov, takže ďalší z Vás, ktorí sa rozhodnete pre implementáciu s našou spoločnosťou, už bude automaticky k dispozícii.

Okrem toho prebieha validácia a úprava samotných procesov a sprievodnej dokumentácie, formulárov a vzorov. Navrhli sme a distribuovali špecifické procesy k podmienkam kvality a adekvátne upravili procedúry doterajších procesov. Aj tieto zmeny sú v súčasnosti distrubuované našim klientom a pre tých budúcich sa stávajú súčasťou celkovej implementácie.

 

Už teraz vieme, že to nebude posledná validácia v tomto roku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už pracuje na metodike hodnotenia podmienok kvality a po jej uzavretí prebehna nevyhnutná validácia procesu implementácie ISO aj v našej spoločnosti. Nepredpokladáme však dramatické zmeny v doterajších spracovaniach a s celkovým výsledkom Vás oboznámime na ďalšom internom seminári pre našich klientov. Preto je možné ďalej postupovať pri implementácii doterajších spracovaní.

 

________________________________________________________________________________

 

QM - MANAŽÉR/KA KVALITY
V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Aktualizované 13.04.2016

 

POZOR! Pre našich klientov naďalej platí ponuka 1+1. 

 

Znamená to teda, že okrem manažéra kvality môže kurz absolvovať aj riaditeľ zariadenia (bezplatne).

 

Táto možnosť je určená tým našim klientom, ktorí s našou spoločnosťou implementovali alebo práve implementujú niektorý z produktov kvality:

  • Podmienky kvality podľa zákona o sociálnych službách
  • STN EN ISO 9001:2009
  • Model CAF
  • Model EFQM
 
Naďalej v roku 2016 táto ponuka platí exkluzívne aj pre všetky zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 
Cykly kurzov bežia periodicky a najbližší sa bude otvárať v priebehu mesiaca máj 2016. Prihlášky sú dostupné na adrese: www.aopss.sk/content/prihlaska-na-kurz
 
________________________________________________________________________________