Dokumentačný systém opatrovateľských výkonov

podľa holistického opatrovateľského modelu

prof. Moniky Krohwinkel

 

SYMPÓZIUM 2017
 

 

Aktualizované 03.08.2017

 

 

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia,

 

dovoľte mi pozvať Vás na výnimočné stretnutie s pani prof. Dr. Monikou Krohwinkel, ktorej teoreticko-praktický ošetrovateľsko/opatrovateľský model sa využíva v tisíckach zariadení sociálnych služieb najmä v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku, Belgicku, Holandsku a prostredníctvom našej organizácie na Slovensku.

 

Sme šťastní, že sme dostali príležitosť osobne sa stretnúť so 76 ročnou osobnosťou, ktorá prijala naše pozvanie nielen na sympózium, ale aj k ďalšej našej spolupráci.
Obsah sympózia pripravila naša hosťka nielen pre vedeckých a akademických pracovníkov, ale aj pre samotných poskytovateľov a odborníkov z ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.


Vítaní ste všetci, ktorí už pracujete podľa jej modelu, ale aj tí, ktorí hľadáte pre svoje zariadenie moderný a štruktúrovaný model ošetrovania a opatrovania, ktorý zodpovedá aj požiadavkám zákona o sociálnych službách a podmienkam kvality na Slovensku.
 

PhDr. Mária Kovaľová, PhD.

 

Viac informácií nájdete v článku TU.

 

 

KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V KOCKE I.

 

Naša spoločnosť vydala knihu "Kvalita sciálnych služieb v kocke, časť I", ktorá bola dlho ohlasovaná a vzhľadom na zásadné zmeny vo svete kvality počas jej prípravy aj mnohokrát prepisovaná. Až sme sa ako autori rozhodli urobiť čiaru za zmenami a zachytiť stav k roku 2015.

 

Kniha nie je určená len pre "kvalitárov" v sociálnych službách a manažment, ale pre všetkých, ktorí sa chcú zorientovať v tejto téme. Pri jej zostavovaní sme sa snažili svojich budúcich čitateľov ničím neuraziť na ich inteligencii, preto nie je písaná práve dovolenkovým ani komiksovým žargónom :)

Veríme, že oceníte toto rozhodnutie a budete s nami zdieľať zásadný názor, že kvalita nie je instantný čaj. Veríme, že každý si tam nájde potrebné informácie či už pre teóriu alebo svoju prax.

 

Pokračovanie je takmer hotové a jeho obsah nájdete v závere našej prvej časti.

 

 

 

Viac o knihe, obsahu, recenziu ale aj o spôsobe ako si ju zadovážiť, nájdete TU.

 

Podmienky kvality v sociálnych službách

podľa prílohy č. 2

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

SME STÁLE O KROK VPREDU - BUĎTE S NAMI AJ VY

 

aktualizované 03.08.2017

 

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal v závere roka 2015 publikáciu "Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb - metodické východiská" a v závere roku 2016 aj publikáciu "Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb - metodické východiská". Na ich znení sme sa podieľali prostredníctvom našich pracovníkov. Preto sme mohli veľmi flexibilne spracovať úpravu doterajších postupov v ich implementácii. Úpravy sa týkajú nielen auditu kvality ale aj samotnej Príručky implementácie podmienok kvality, procesov, smerníc, odborných postupov a formy a obsahu záznamov z poskytovaných sociálnych služieb.

Zásadné zmeny sme oznámili našim klientom na internom seminári, ktorý sme uskutočnili v Holíči pri príležitosti dňa otvorených dverí Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách ešte v roku 2016.

 

Odvtedy prebehli ďalšie úpravy a validácie a to na základe nielen zmeny v zákonoch, ale najmä z dôvodu rozbehnutej aplikácie a našich spoločných skúseností z praxe.

 

V ďalšom období sme sa zamerali na variant implementácie podmienok kvality s PROCESNÝM PRÍSTUPOM. Aké sú výhody tohto variantu oproti klasickej verzii okrem toho , že procesný prístup je moderný a ide s duchom doby?

 

 1. Prax ukázala, že poskytovatelia, ktorí majú zavedený procesný prístup sa omnoho ľahšie a efektívnejšie vyrovnávajú s neustálymi zmenami.
 2. Prax ukázala, že procesný prístup viac motivuje k inováciám, hľadaniam a objavovaniam nových riešení a systémovejšie pristupuje ku kontinuálnemu zlepšovaniu kvality služieb ako klasický prístup.
 3. Spracovanie vieme pre Vás nastaviť tak, že si vytvoríte veľmi dobré predpoklady na pohodlný nábeh na systém manažérstva kvality (ISO 9001:2009) alebo model EFQM či model CAF v budúcnosti. Tento prístup je ideálny pre tých poskytovateľov, ktorý síce dnes ešte váhajú s priamym zavedením týchto modelov, ale radi by ich mali v budúcnosti, pričom dnes uprednostňujú to, čo ich najviac "tlačí", teda podmienky kvality.
 4. Ak sa potom v budúcnosti rozhodnete implementovať tieto modely s nami, cena bude neporovnateľne nižšia.

 

Stále viac a viac našich klientov začína uprednostňovať práve tento prístup, dokonca aj starší klienti s klasickým spracovaním začínajú prechádzať postupne na spracovanie procesné. Konverzia "klasiky" na "procesy" je relatívne jednoduchá a bez experimentovania.

 

V priebehu roka 2016 a polovice roka 2017 sme štandardizovali základný balík procesov, z ktorých niektoré sú vypracované špeciálne pre podmienky kvality. Taktiež sme štandardizovali odporúčané formy a obsahy smerníc ako je Organizačný poriadok, Prevádzkový poriadok, Domáci poriadok, Smernicu k riadenej dokumentácii, Smernicu k informačnej stratégii a celý rad ustanovení v ďalších smerniciach, ktoré sú pre riadenie podmienok kvality nevyhnutné, alebo aspoň odporúčané. K dispozícii je tak ucelený systém, ktorý je možné používať samostatne, alebo ho pohodlne spojiť s požiadavkami normy STN EN ISO 9000 nn, modelom CAF alebo EFQM. 

 

Taktiež sme vypracovali celý rad doplnkových a voliteľných modulov, ktoré síce nie sú pre plnenie podmienok kvality nevyhnutné, ale podstatnou mierou vylepšujú riadenie kvality. Dnes sú u našich klientov známe aj ako "Metodické príručky". Sú to najmä

 • Metodická príručka opatrovateľského modelu s dokumentáciou pre vedenie záznamov z opatrovania
 • Metodická príručka ošetrovateľského procesu
 • Metodická príručka pre riadenie rizík v sociálnych službách
 • Metodická príručka individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie

 

A to nie je úplne všetko. V príprave máme ďalšie prvky, ktoré uvedieme do obehu v najbližších mesiacoch. Zostaňte s nami. cool

 
 

AKREDITOVANÉ KURZY

 

Aktualizované 13.04.2016
 

 

Neprehliadnite novoakreditovaný kurz INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE.

 

Tak ako všetky naše kurzy, aj tento administruje naša Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči.

 

Môžete nám poslať informáciu o Vašom predbežnom záujme a kontaktné informácie pre e-mail na adresu Akadémie VVSS: akademia@aopss.sk  

alebo sa informovať telefonicky na 0905 543 245 (Mária Kovaľová).

 

Bližšie informácie o Akadémii nájdete na jej stránke: http://www.aopss.sk/content/akademia-vzdelavania

 

 

Implementácia normy

STN EN ISO 9001:2015

s podmienkami kvality podľa zákona o sociálnych službách

 

Aktualizované 03.08.2017

 

Tak ako sme informovali našich klientov na internom seminári vo februári 2016, ktorý sa uskutočnil v Holíči, vykonali sme validáciu Príručky kvality a Mapy procesov a do implementácie ISO zaradili nový dokument. Jedná sa o Príručku implementácie podmienok kvality v prostredí normy ISO, ktorá je zladená s Príručkou kvality. Obsahuje postupy zosúlaďované s odporúčaniami dokumentov, ktoré vydal Inštitúr pre výskum práce a rodiny v roku 2015 a 2016.

 

V súčasnej dobe je už implementovaná u tých z Vás, kde práve prebieha implementácia STN ISO. Taktiež bola zaradená do nášho procesu implementácie ISO u klientov, takže ďalší z Vás, ktorí sa rozhodnete pre implementáciu s našou spoločnosťou, už bude automaticky k dispozícii.

 

Okrem toho u nás prebehla rozsiahla validácia a úprava samotných procesov a sprievodnej dokumentácie, formulárov a vzorov. Navrhli sme a distribuovali špecifické procesy k podmienkam kvality a adekvátne upravili procedúry doterajších procesov. Aj tieto zmeny sú v súčasnosti distrubuované našim klientom a pre tých budúcich sa stávajú súčasťou celkovej implementácie.

 

V súčasnosti prebieha ďalšia rozsiahla validácia z dôvodu prechodu na normu STN EN ISO 9001:2015. 

Sme pripravení sprevádzať Vás v prechode z 9001:2009 na 9001:2015 a pokiaľ ešte nemáte do normy integrované podmienky kvality, radi Vám s tým pomôžeme. 

 

QM - MANAŽÉR/KA KVALITY
V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Aktualizované 03.08.2017

 

POZOR! Pre našich klientov naďalej platí ponuka 1+1. 

 

Znamená to teda, že okrem manažéra kvality môže kurz absolvovať aj riaditeľ zariadenia (bezplatne).

 

Táto možnosť je určená tým našim klientom, ktorí s našou spoločnosťou implementovali alebo práve implementujú niektorý z produktov kvality:

 • Podmienky kvality podľa zákona o sociálnych službách
 • STN EN ISO 9001:2009
 • Model CAF
 • Model EFQM
 
 
Cykly kurzov bežia periodicky.
Prihlášky sú dostupné na adrese: www.aopss.sk/content/prihlaska-na-kurz
 
________________________________________________________________________________