Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ.

 

Už niekoľko mesiacov nás naše partnerské organizácie upozorňujú, že k nim prichádzajú
ponuky na implementáciu podmienok kvality s procesným prístupom, ako aj na samotný
predaj softvéru, ktorý obsahuje dokumentačný systém s opatrovateľským modelom prof.
Moniky Krohwinkel. Tieto ponuky obsahujú produkty a know-how spoločnosti Tabita sro
neoprávnene a situáciu už vyhodnocujeme s právnikmi.


Niektorí z Vás poznajú naše produkty, pretože si ich buď zakúpili, alebo sa zúčastnili
prezentácií aktivít, alebo čakajú na digitálne spracovanie spoločnosti CareSee s.r.o
(komplexný softvérový systém pre sociálne služby caresee - starostlivosť, ktorú vidieť;

www.caresee.sk), ktoré už je k dispozícii a pomáha zariadeniam sociálnych služieb.

 

Nakoľko sme neorganizovali celoslovenské marketingové podujatia, niektorí z vás zatiaľ
tieto produkty nepoznáte, a preto si Vás dovoľujeme s úctou a rešpektom informovať
o konfliktnej situácii, ktorá sa v teréne vyskytuje. Možno ste si už objednali alebo sa chystáte
objednať si podmienky kvality od osoby, ktorá nie je vlastníkom týchto produktov a nemá
žiadne oprávnenie ich predávať, alebo iným spôsobom, napríklad vzdelávaním, ďalej šíriť.

Osoba, ktorá podniká s našimi produktmi (s malými úpravami) u nás rok pracovala.

 

Zároveň Vás chceme upozorniť, že spolupráca s pani prof. Monikou Krohwinkel je na
Slovensku od roku 2015 oficiálne a výhradne dohodnutá so spoločnosťou Tabita sro.
K tomuto pracovnému aj osobnému priateľskému partnerstvu je podpísané vzájomné
unikátne memorandum o spolupráci.

 

Dnes je v procese zisťovanie, kto poskytol náš dokumentačný systém, ktorý prevzala
softvérová spoločnosť DODS a integrovala ho do svojho produktu. Vzhľadom k tomu, že sme
viac ako štyri mesiace poskytovali bezplatné poradenstvo v krízovom riadení pre zariadenia
sociálnych služieb 24/7 aj počas víkendov, nestihli sme sa zaoberať vyššie uvedenými
skutočnosťami.

 

Každý deň k nám však prichádzajú nové upozornenia o predaji produktov, ktoré obsahujú
naše dokumenty. Preto sme sa rozhodli upozorniť Vás, že uvedené produkty pri
implementácii podmienok kvality, ako aj dokumenty v opatrovateľskom procese DODS nie sú
aktualizované a odborne validované. To znamená, že sú zastarané.

 

Pri tejto príležitosti sa Vám, ktorí ste nás na dané skutočnosti upozornili, chceme poďakovať
za kolegialitu
a Vás, ktorí ešte nepoznáte naše produkty, alebo poradenskú činnosť chceme
požiadať o sledovanie našej stránky www.tabitasro.sk, ktorá bude v krátkej dobe
zmodernizovaná.

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu šírenia COVID-19 sme sa rozhodli pripraviť pre Vás
audiovizuálne produkty v oblasti kvality, krízového manažmentu, supervízie aj vzdelávania.
Bližšie informácie získate na našej stránke, emailom: tabitasro@tabitasro.sk, alebo
telefonicky: 0905 543 245.

S úctou a s prianím zostávajte zdraví

PhDr. Mária Kovaľová, PhD.,MHA

 

Zostaňte s nami.

 

Podmienky kvality v sociálnych službách

podľa prílohy č. 2

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

SME STÁLE O KROK VPREDU - BUĎTE S NAMI AJ VY

 

aktualizované 01.03.2020

 

Aj v roku 2020 pokračujeme v spracovávaní postupov pre implementáciu podmienok kvality v sociálnych službách.  

Na základe našich spoločných skúseností sme rozčlenili spracovania na niekoľko typov a to aj pre jasle, denné stacionáre alebo opatrovateľskú službu v domácnosti. Stále zostávajú k dispozícii novo validované spracovania pre veľkých poskytovateľov s kombinovanými službami či pre rôznorodé zariadenia obcí a miest bez právnej subjektivity. Taktiež sme validovali a spresnili spracovanie pre procesný prístup a všetky formy supervízie. 

Nezabúdame ani na malé neziskové organizácie, občianske združenia a cirkevné organizácie. 

 

V minulom roku sme taktiež upravili procesy, interné postupy a smernice. 

 

V tomto roku sa zvyšuje požiadavka nielen na implementáciu podmienok kvality ale aj na zabezpečenie kontinuálneho poradenstva, metodické dni, supervíziu, skríning kvality a tiež stúpajú aj vaše požiadvky na zabezpečenie externého manažéra kvality.

 

Naša práca pre vás sa odohráva v rodine viac než 230 našich klientov, ktorí pozostávajú z poskytovateľov sociálnych služieb vyšších územných celkov, miest a obcí, neziskových organizácií, občianskych združení a účelových zariadení cirkví.

 

Najžiadanejšou aplikáciou podmienok kvality u stredných a väčších poskytovateľov bol PROCESNÝ PRÍSTUP. Aké sú výhody tohto variantu oproti klasickej verzii okrem toho , že procesný prístup je moderný a ide s duchom doby?

 

  1. Prax ukázala, že poskytovatelia, ktorí majú zavedený procesný prístup sa omnoho ľahšie a efektívnejšie vyrovnávajú s neustálymi zmenami.
  2. Prax ukázala, že procesný prístup viac motivuje k inováciám, hľadaniam a objavovaniam nových riešení a systémovejšie pristupuje ku kontinuálnemu zlepšovaniu kvality služieb ako klasický prístup.
  3. Spracovanie vieme pre Vás nastaviť tak, že si vytvoríte veľmi dobré predpoklady na pohodlný nábeh na systém manažérstva kvality (ISO 9001:2015) alebo model EFQM či model CAF v budúcnosti. Tento prístup je ideálny pre tých poskytovateľov, ktorý síce dnes ešte váhajú s priamym zavedením týchto modelov, ale radi by ich mali v budúcnosti, pričom dnes uprednostňujú to, čo ich najviac "tlačí", teda podmienky kvality.
  4. Ak sa potom v budúcnosti rozhodnete implementovať tieto modely s nami, cena bude neporovnateľne nižšia.

 

Konverzia "klasiky" na "procesy" je relatívne jednoduchá a bez experimentovania.

 

Aj v roku 2020 zostal k dispozícii štandardizovaný balík procesov, ktoré sú vypracované špeciálne pre podmienky kvality. Taktiež sme štandardizovali odporúčané formy a obsahy smerníc ako je Organizačný poriadok, Prevádzkový poriadok, Domáci poriadok, Smernicu pre vybavovanie sťažností, Smernicu o daroch, Smernicu k riadenej dokumentácii, Smernicu k informačnej stratégii, Zásady implementácie ľudských práv a slobôd a celý rad ustanovení v ďalších smerniciach, ktoré sú pre riadenie podmienok kvality nevyhnutné, alebo aspoň odporúčané. K dispozícii je tak ucelený systém, ktorý je možné používať samostatne, alebo ho pohodlne spojiť s požiadavkami normy STN EN ISO 9000 nn, modelom CAF alebo EFQM. 

 

Taktiež sme upravili celý rad doplnkových a voliteľných modulov, ktoré síce nie sú pre plnenie podmienok kvality nevyhnutné, ale podstatnou mierou vylepšujú riadenie kvality. Dnes sú u našich klientov známe aj ako "Metodické príručky". Sú to najmä

  • Metodická príručka opatrovateľského modelu s dokumentáciou pre vedenie záznamov z opatrovania
  • Metodická príručka ošetrovateľského procesu v sociálnych službách
  • Metodická príručka pre riadenie rizík v sociálnych službách
  • Metodická príručka individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie

 

Ceny implementácií a balíčkov sa v roku 2020 zmenili len o výšku DPH, nakoľko sa naša firma stala platcom DPH.  

 

Zostaňte s nami.

 

Implementácia normy

EN ISO 9001:2015

s podmienkami kvality podľa zákona o sociálnych službách

 

Aktualizované 01.03.2020

 

Uvažujete o zavedení normy ISO 9001: 2015 do svojej prevádzky sociálnych služieb? Radi vám s tým pomôžeme. Nastavíme vám presné procesy na sociálne služby, riziká a integrujeme podmienky kvality do prostredia normy ISO tak, aby ste ich nemuseli spracovávať osobitne.

 

Sme pripravení sprevádzať Vás v prechode z 9001:2009 na 9001:2015 a pokiaľ ešte nemáte do normy integrované podmienky kvality, radi Vám s tým pomôžeme. 

 

AKREDITOVANÉ KURZY

 

Aktualizované 01.08.2020
 

 

 

Všetky naše akreditované kurzy administruje naša Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči.

 

Môžete nám poslať informáciu o Vašom predbežnom záujme a pozrieť si ponuku kurzov na wwww.avvss.sk  alebo kontaktovať na sekretariat@avvss.sk

alebo sa informovať telefonicky na +421 948 345 158  (Dominika Chalupová).